Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 2 mei 2018.

Diduca handelend onder de namen Diduca- Verpakkingen en Diduca-Packaging, gevestigd aan De Werf 92 te Monnickendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

De Werf 92

1141 HL Monnickendam

 

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor Diduca, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Daarom is deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er zijn diverse situaties te bedenken waarin u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door geeft. Zo kunt u ons uw NAW-gegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw order, dan zullen wij die wens ten alle tijden respecteren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diduca verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht/aanhef
  • Bankrekeningnummer

 

Doel en grondslag

Diduca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter afhandeling van de offerte of order cq betaling.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Diduca verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diduca bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wij zullen de gegevens bewaren zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Diduca verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens ( NAW) uitsluitend met bedrijven, die het transport voor  of de drukproeven ( gegevens die in het ontwerp staan) voor ons verzorgen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diduca gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Advertenties op internet

Diduca plaatst geen advertenties van derden op haar websites, en adverteert ook niet op websites van anderen. Als er toch partijen zijn die Diduca als leverancier aangeven op hun website via ongevraagde links te plaatsen.  Maak uzelf vertrouwd met het privacy beleid van deze websites en netwerkadverteerders, zo komt u te weten welke gegevens zij wellicht verzamelen over uw internetgebruik.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diduca.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@diduca-verpakkingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en andere vertrouwelijke nummers onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, als u daarom heeft gevraagd.

 

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diduca-verpakkingen, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Beveiligen

 

Diduca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diduca-verpakkingen.nl

 

Klachten

Diduca wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.